Nieuws

Nieuwe veldcoördinator kop van Overijssel: Klaas Stapensea

5 apr 2023

GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: 2e veldseizoen

5 apr 2023

GLB-pilot “Boeren binnen en nabij het Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden” in volle gang

5 apr 2023