welkom bij het collectief noord west overijssel

Collectief Noordwest Overijssel is een nieuwe organisatie die een belangrijke rol speelt binnen het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb 2016). Het collectief vervult binnen het nieuwe stelsel de rol van aanvrager en begunstigde van subsidie en vormt de schakel tussen agrariër en de subsidieverstrekker. Subsidieaanvragen worden niet meer individueel ingediend maar worden vanaf nu gebundeld in een gebiedsaanvraag die door het collectief wordt ingediend, waarna het collectief de afhandeling naar deelnemers verzorgt. Daarmee vergroot het nieuwe stelsel de invloed en betrokkenheid van ‘het gebied’ bij het agrarische natuur- en landschapsbeheer.

Het collectief Noordwest Overijssel betreft een samenwerking tussen de volgende Agrarische Natuurverenigingen:

  • Agrarische Natuurvereniging Camperland
  • Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten
  • Kopse Agrarische Natuurvereniging
  • Agrarische Natuurvereniging Tolhuislanden