Vernieuwde stelsel Agrarisch Natuurbeheer van start!

Na ruim een jaar van voorbereiding voor de ANV’s en de collectieven, is op 1 januari 2016 het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuurbeheer (ANLb2016) officieel van start gegaan. Dit stelsel legt veel verantwoordelijkheid bij het collectief neer als het gaat om de ecologische effectiviteit van het afgesloten beheer en het optuigen van een efficiënte (financiële) organisatiestructuur. In dit nieuwe stelsel kan flexibeler ingespeeld worden op ontwikkelingen gedurende het seizoen en tussen de jaren en is er meer ruimte voor regionaal maatwerk.

Het overkoepelende thema van het nieuwe stelsel is: “ Lerend Beheren”. Dat klinkt logisch en dat is het ook, maar desondanks is dat niet vanzelfsprekend. De komende jaren gaan we, met onze ervaringen en resultaten in de hand, met elkaar in gesprek om van elkaar te leren hoe we het agrarisch natuurbeheer in Nederland en in Overijssel verder kunnen verbeteren. Dat is in ieder geval al winst!