Onderzoek naar predatie weidevogels opgestart

In opdracht van collectief Noordwest-Overijssel en dankzij een bijdrage van de Provincie Overijssel, wordt er dit seizoen uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van predatie op de nestoverleving van weidevogels en welke predatoren daar een rol in spelen. Het onderzoek vindt plaats in 3 gebieden in Overijssel, waarvan twee gelegen zijn binnen het werkgebied van het collectief. Met behulp van infraroodcamera’s, nestloggers en veldbezoeken worden ongeveer 90 nesten gevolgd en wordt inzicht verkregen in de nestoverleving van verschillende weidevogelsoorten in de geselecteerde gebieden.

Doel van het onderzoek is het verzamelen van harde bewijslast over de invloed van bepaalde predatoren, zodat regelgeving daarop kan worden afgestemd. Als Collectief denken wij dat dit noodzakelijk is om de weidevogels in ons gebied te behouden.

De weidevogelvrijwilligers spelen een belangrijke rol in dit onderzoek. Ze lokaliseren de nesten, bepalen het broedstadium van het nest, controleren de toestand van het nest en voeren vaak ook de alarmtellingen uit die inzicht geven in de jongenproductie van grutto en wulp.

De onderzoeksresultaten worden naar verwachting eind dit jaar opgeleverd.

Gepredeerd nest in een van de onderzoeksgebieden: