Gebiedsaanvraag beheerjaar 2018 ingediend

De afgelopen maanden zijn onze ANV-coördinatoren weer druk in de weer geweest met het voorbereiden van de gebiedsaanvraag voor 2018. Deze gebiedsaanvraag omvat alle hectares die het collectief in 2018 onder beheer denkt te brengen. Eind juli is de gebiedsaanvraag ingediend, wanneer hier deze door de provincie positief wordt beschikt ligt in 2018 ruim 2.500 hectare onder beheer. Het merendeel van de beheercontracten heeft betrekking op weidevogelgrasland, circa 175 hectare heeft betrekking op botanisch hooiland, landschapselementen zoals singels en poelen.