Gedeputeerde enthousiast over getroffen inrichtingsmaatregelen

Op woensdag 31 oktober heeft de Overijsselse gedeputeerde Hester May een bezoek gebracht aan Noordwest Overijssel. Samen met voorzitter Jan van der Weerd en deelnemer William Boeve heeft zij een paneel onthuld met de slogan: ”Collectief Noordwest Overijssel werkt hier aan vernatting voor weidevogels”. De gedeputeerde was enthousiast over de getroffen maatregelen in het kader van ANLb in het Overijsselse landschap en is bijgepraat over actuele onderwerpen zoals het Actieplan Weidevogels en knelpunten rond het beheer van predatoren.

Het werkbezoek werd voortgezet met het bezoeken van een aantal inrichtingsmaatregelen in het veld.

 

 

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in haar platteland.