Afscheid Stefan van de Weg

Eind januari stopt onze veldcoördinator Stefan van de Weg met zijn werkzaamheden voor het Collectief. Stefan is vanuit ANV Camperland al vanaf de oprichting van het Collectief betrokken als veldcoördinator binnen de IJsseldelta. Voor velen in de IJsseldelta is Stefan dan ook geen onbekende. De laatste jaren wat meer op de achtergrond en aanvankelijk in nauwe samenwerking met Joop Beens.

Gedurende de ziekte en na het overlijden van Joop Beens heeft Stefan het veldcoördinatorschap weer volledig opgepakt. Dit naast zijn werkzaamheden voor het waterschap Drents Overijsselse Delta, het bestuur van de ANV Camperland en zijn melkveehouderij op het Kampereiland. Net als iedereen heeft Stefan echter maar 24 uur in een dag zitten, waardoor hij onvoldoende tijd heeft om zijn werkzaamheden als veldcoördinator voort te zetten.

Zijn praktische blik, zijn toewijding aan de weidevogels en het agrarisch natuurbeheer hebben wij altijd zeer gewaardeerd. Namens het bestuur en de werkorganisatie van het Collectief willen we Stefan hartelijk bedanken voor zijn inzet en trouwe dienst. We wensen Stefan het allerbeste toe voor hem persoonlijk (en zijn jonge gezin) en tevens veel succes op het boerenbedrijf. Stefan, nogmaals heel hartelijk dank!

We kijken hoe we de werkzaamheden die Stefan vervulde kunnen invullen. We hopen hier op korte termijn met meer informatie over te komen.