Algemene ledenvergadering 2020

Dinsdag 6 oktober jl. vond de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van het Collectief plaats in het Trefpunt in Mastenbroek. De bijeenkomst kon gelukkig doorgang vinden binnen de kaders van de geldende coronamaatregelen. De zitplaatsen waren ruim opgezet (minimaal 1,5 meter) en er was een maximum gesteld aan het aantal aanwezigen, inclusief een deurbeleid van aanmeldingen vooraf en registratie aan deur.

Na de opening door aftredend voorzitter Jan van der Weerd heeft penningmeester Jan Vonder de Jaarrekening 2019 en de Begroting 2020 gepresenteerd. De leden hebben decharge verleend aan bestuur voor de Jaarrekening 2019 en hebben ingestemd met de Begroting voor 2020.

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van Jan van der Weerd als voorzitter van het Collectief.  Vicevoorzitter Klaas de Lange had mooie woorden voor Jan. De voordracht van ANV Camperland van Cor Pierik als bestuurslid en voorzitter van het Collectief is door de leden bekrachtigd.

Na afloop van het formele deel heeft Joop Alssema de aanwezigen meegenomen in de voorbereidingen, die door de provincie genomen worden in aanloop naar het gebiedsproces Veenweide Noordwest Overijssel.

Het Collectief kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en hoopt de leden komend voorjaar te kunnen ontvangen voor de ALV 2021.