ANLb 2023

Het nieuwe ANLb start vanaf 1 januari 2023, zowel voor weidevogelbeheer als voor botanisch beheer en landschapselementen. De afgelopen tijd hebben we hiervoor vele informatiebijeenkomsten gehouden in de gebieden waar beheer afgesloten kan worden. Hiervoor hebben we alle deelnemers uitgenodigd, dus wellicht bent u aanwezig geweest. De volgende stap hebben we inmiddels ook ingezet.

Dat betekent dat de voorintekening voor het nieuwe beheer op dit moment in volle gang is. Tijdens de voorintekening kijken we samen met de deelnemers naar het gewenste beheer. De voorintekening is feitelijk een soort intentieverklaring, waarin de deelnemers en het Collectief het gewenste nieuwe beheer vastleggen. De contracten volgen dan wanneer het Collectief formeel de subsidiebeschikking van de provincie heeft gekregen voor het nieuwe ANLb.

Voor open grasland (weidevogelbeheer) kijken we bij de voorintekening naar het belang van de weidevogels en de mogelijkheden in uw bedrijfsvoering. In de gebieden willen we een mozaïek met verschillende vormen van beheer afsluiten. Vanaf 2023 is daarvoor ook een mozaïekvergoeding mogelijk, wat betekent dat u een extra vergoeding ontvangt indien u meerdere pakketten in elkaars nabijheid afsluit. Ook voor het nieuwe stelsel blijft vernatting een belangrijk speerpunt. Daarnaast zetten we in op verbetering van de kwaliteit van het beheer, zodat er meer geschikt (open en structuurrijk) kuikenland ontstaat.

Bij de voorintekening van de dooradering (botanisch beheer en landschapselementen) wordt ook gekeken naar de samenhang. De meeste doelsoorten, zoals struweelvogels en amfibieën, hebben meerdere biotopen nodig op beperkte afstand van elkaar. Amfibieën hebben bijvoorbeeld een poel nodig om voort te planten en een houtwal om te overwinteren. Uiteraard is ook hier de inpassing in de bedrijfsvoering van belang.

Helaas zijn er nog verschillende onduidelijkheden over het nieuwe stelsel. Zowel de Collectieven als de overkoepelende organisatie BoerenNatuur werken er hard aan om die duidelijkheid te krijgen. De voorintekening gebeurt op basis van hetgeen we wel weten. De beheerpakketten en bijbehorende vergoedingen zijn in concept gereed, eventuele aanpassingen zijn naar verwachting beperkt van aard. De informatie kunt u vinden op onze nieuwe website en wordt regelmatig geactualiseerd. 

Heeft u vragen en/of interesse over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de nieuwe ANLb-periode, neem dan contact op met de veldcoördinator. De contactgegevens vindt u op onze website.