ANLb: contracten en voorbereiding 2024

Een nieuwe beheerperiode van het ANLb is begin dit jaar van start gegaan, zij het met de nodige onduidelijkheid. Gelukkig hebben de meeste deelnemers het beheer uitgevoerd zoals in de afgelopen winterperiode afgesproken is. Hier hebben veel weidevogels en andere boerenlandsoorten van geprofiteerd. Op dit moment zijn de beheercontracten uitgestuurd en kunnen deze ondertekend worden.

Door de lange aanloopfase en vele onduidelijkheden van het nieuwe GLB en het ANLb was het niet mogelijk om de beheercontracten in de gebruikelijke periode (winter) uit te doen en het beheer hierin vast te leggen. De afgelopen weken konden deze contracten, inclusief de bijbehorende bijlagen, eindelijk verzonden worden, dus als het goed is heeft u deze inmiddels ontvangen. Nieuw dit jaar is dat de contracten digitaal ondertekend kunnen worden. Dat scheelt zowel voor u als voor ons een heleboel werk. Bij deze een herinnering met het verzoek om het contract zo snel mogelijk te ondertekenen, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Eventuele toekomstige wijzigingen in het beheer worden ook via digitale ondertekening bij u voorgelegd. 

Daarnaast zijn wij alweer bezig met de voorbereiding op 2024. Ieder jaar dienen wij bij de provincie een gebiedsaanvraag in. Deze gebiedsaanvraag geeft weer hoeveel beheer uitgevoerd gaat worden en op basis hiervan mogen wij weer samen met de deelnemers het beheer uitvoeren. De eerste versie van de gebiedsaanvraag voor 2024 dienen wij deze herfst in. Nieuw daaraan is dat er een nieuw leefgebied opengesteld is: Klimaat. Binnen dit leefgebied kunnen maatregelen uitgevoerd worden die een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Welke maatregelen dit zijn en waar deze ingezet kunnen worden, wordt op dit moment uitgewerkt. We hopen u hier eind van de zomer over te kunnen informeren.