Artikelen door Peter

Beheerjaar 2022

Het is inmiddels alweer mei, dus het beheer en het broedseizoen zijn in volle gang. Op verschillende locaties wordt nog gebroed, maar ook lopen er […]

Weidevogelmonitoring 2022

Dit seizoen wordt in veertien weidevogelkerngebieden in Noordwest Overijssel een Bruto Territoriaal Succes-telling (BTS) uitgevoerd. Het monitoren van de weidevogels is een belangrijk onderdeel van […]

Predatieonderzoek

Zoals eerder in de nieuwsbrief vermeld is er afgelopen jaar predatieonderzoek uitgevoerd in onder andere Staphorsterveld en Tolhuislanden. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad […]

GLB-pilots van start

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert de komende jaren twee GLB-pilots uit: “Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel” en “Vooruit boeren op […]

Nieuw ANLb 2023

Vanaf 2023 gaat het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in. Op dit moment is nog niet alles duidelijk, maar in de nieuwsbrief […]