Artikelen door Peter

GLB-pilots van start

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert de komende jaren twee GLB-pilots uit: “Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel” en “Vooruit boeren op […]

Voorbereiding beheerjaar 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), waar het ANLb onderdeel van is, van start. De voorbereidingen op het nieuwe stelsel […]

Grutto’s weer in aantocht

Het nieuwe weidevogelseizoen is alweer begonnen. De eerste plasdraspompen staan weer in het land en de plasdrassen lopen vol. Dit heeft een geweldige aanzuigende werking […]