Artikelen door Peter

Beheerjaar 2021 en daarna

De plasdrassen zijn gevuld, de rustperiodes van kruidenrijk grasland en grasland met rustperiode zijn in gegaan en de weidevogels zijn weer terug. Kortom, het broedseizoen […]

GLB-pilot: de resultaten

Iedere nieuwsbrief geven we een update over de GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”, een project uitgevoerd door het Collectief. De […]

Soort uitgelicht: de wulp

Iedere nieuwsbrief lichten we een soort uit, waar we ons als Collectief met onze leden voor inzetten. Deze keer een soort die binnen Nederland met […]