Beheercontracten 2019

Beheercontracten 2019

Het Collectief Noordwest Overijssel heeft de gebiedsaanvraag voor beheerjaar 2019 ingediend bij provincie Overijssel. Nog steeds kunnen ‘potentiële’ deelnemers aan agrarisch natuurbeheer zich bij ons melden. Zij kunnen hun wensen kenbaar maken en deze worden dan getoetst aan de beheerstrategie in dit gebied.

Tijdens de voorintekening is vooral binnen Open Grasland (weidevogelbeheer) veel interesse getoond. Met name is er belangstelling voor de realisatie van plas-dras. Dat is een positieve ontwikkeling. Het zwaartepunt ligt bij het werven van nieuw weidevogelbeheer op de meest gunstige plekken voor weidevogels. We richten ons daarbij vooral op meer plas-dras en kruidenrijk grasland. Dit zijn maatregelen die zeer waardevol zijn voor de instandhouding en stimulering van het aantal weidevogels. Het Collectief heeft de gebiedsaanvraag 2019 opgesteld op basis van de voorintekening en de verwachtingen van de coördinatoren in het gebied. Deze is eind juli ingediend bij provincie Overijssel. Hierin staat onder andere een minimaal en maximaal aantal hectares dat we als collectief met onze deelnemers willen beheren en hoe we dat beheer willen uitvoeren.

Aan de slag in het nieuwe jaar

Indien de provincie groen licht geeft en onze gebiedsaanvraag goedkeurt, hopen we nog dit najaar van start te kunnen gaan met het opstellen van de definitieve beheercontracten. Hierover ontvangt iedereen die heeft ingetekend later meer informatie. Het stemt zeer positief dat er in het voorjaar van 2019 weer een groter gebied klaargestoomd wordt voor weidevogels en andere doelen. Heeft u op dit moment nog vragen of wensen voor agrarisch natuurbeheer, neem dan contact op met uw coördinator.