Beheerjaar 2021: hoe verliep het weidevogelseizoen?

Inmiddels is het weidevogelseizoen weer nagenoeg voorbij. De rustperiodes zijn geëindigd op een enkel perceel met last minute beheer na. Veel vogels zijn weer vertrokken en de laatste kuikens worden vliegvlug. Tijd om terug te blikken op het weidevogelseizoen van 2021.

Het voorjaar was koud en nat, waardoor de grasgroei laat op gang kwam. Voor de weidevogels was de trage grasgroei een uitkomst. Maar voor de vroege kievitkuikens was de kou wel een uitdaging, want hoe blijf je warm onder je moeder als je eigenlijk de hele dag insecten moet eten, terwijl diezelfde insecten er door de kou nauwelijks zijn? In verschillende gebieden begonnen de grutto’s en de tureluurs dit jaar later met broeden, waarschijnlijk ook vanwege de kou.

Toen de warmte kwam, schoot het gras de lucht in. Dit zorgde voor de nodige dekking voor kuikens, maar ook dat bepaalde percelen kruidenrijk grasland en uitgesteld maaien al snel te dicht werden voor diezelfde kuikens. Op locaties waar mooie mozaïeken van beheer waren met onder andere plasdras, voorweiden, extensief weiden en kruidenrijk grasland ontstonden mooie leefgebieden voor de kuikens. Dit waren ook de locaties waar de meeste vogels aanwezig waren. Het belang van een afwisselend mozaïek wordt hiermee duidelijk onderstreept!

Als gevolg van de avondklok was het niet mogelijk om vossen te bestrijden met een lichtbak. Dit resulteerde in verschillende gebieden bij aanvang van het seizoen in flinke predatie door de vossen. De resultaten van dit weidevogelseizoen lijken dan ook wisselend: uit gebieden met weinig predatie komen geluiden dat er veel kuikens vliegvlug zijn geworden. In gebieden met veel predatie zijn beduidend minder kuikens vliegvlug geworden. Desondanks kan gelukkig gesteld worden, dat over de hele linie de resultaten beter lijken dan afgelopen jaar.