Beheerjaar 2023 Dooradering: Monitoring botanisch beheer 

Beheer binnen het leefgebied Dooradering heeft betrekking op landschapselementen, zoals houtwallen en poelen, maar ook op akker- en botanisch beheer. Dit groeiseizoen wordt het botanisch beheer binnen het werkgebied van het Collectief door Ecogroen onderzocht. 

In het onderzoek wordt de kwaliteit van de vegetatie op het perceel beoordeeld: welke soorten staan er, zijn deze veel of weinig aanwezig en wat zeggen deze soorten over de kwaliteit van de vegetatie? Uit het onderzoek volgt per beheereenheid een waardering (hoge, matige of beperkte kwaliteit) en waar mogelijk een advies hoe de kwaliteit van de vegetatie door beheer- en/of inrichtingsmaatregelen verbeterd kan worden. In 2014 heeft Ecogroen dit onderzoek ook uitgevoerd.

Voor beheerjaar 2023 krijgen de deelnemers met botanische percelen, die in 2014 een matige of een beperkte kwaliteit hadden (of nog geen botanisch beheer), een contract voor één jaar. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek van dit jaar worden de definitieve pakketten ingeschaald en afgesloten. Dit kan betekenen dat uw beheer voor 2024 en verder omgezet wordt naar een ander pakket, afhankelijk van de kwaliteit van het perceel. Bij het botanisch beheer in de Weerribben heeft dit traject van beoordeling en advisering al plaatsgevonden op basis van het vegetatieonderzoek, dat in opdracht van Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel in 2021 uitgevoerd is.