Beheerpakketten

Vanuit de beheerstrategie zijn verschillende beheerpakketten mogelijk. Deze worden per leefgebied uitgesplitst: