Beheerstrategie

In de beheerstrategie geven we als collectief aan hoe we de natuurdoelen uit het provinciale Natuurbeheerplan willen realiseren: in welke gebieden, welke beheerpakketten en onder welke voorwaarden. De beheerstrategie is een intern beleidsdocument waar u geen rechten aan kunt ontlenen. Wel geeft het de spelregels aan op basis waarvan CNWO bepaalt welke percelen wel en niet in aanmerking komen voor ANLb.

De totale beheerstrategie is een omvangrijk document. 

We hebben een ook een aantal samenvattingen voor u gemaakt: