Terugblik algemene ledenvergadering 24 april

Maandagavond 24 april 2017 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Collectief plaatsgevonden. In een constructieve en plezierige setting werden zowel huishoudelijke als inhoudelijk onderwerpen besproken. De bijeenkomst werd afgesloten met een boeiende presentatie van Alex Datema, over BoerenNatuur en Natuurinclusieve Landbouw.

Het bestuur bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en de plezierige vergadering, we hopen u volgend jaar opnieuw te mogen ontvangen.

 

Onderzoek naar predatie weidevogels opgestart

In opdracht van collectief Noordwest-Overijssel en dankzij een bijdrage van de Provincie Overijssel, wordt er dit seizoen uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van predatie op de nestoverleving van weidevogels en welke predatoren daar een rol in spelen. Het onderzoek vindt plaats in 3 gebieden in Overijssel, waarvan twee gelegen zijn binnen het werkgebied van het collectief. Met behulp van infraroodcamera’s, nestloggers en veldbezoeken worden ongeveer 90 nesten gevolgd en wordt inzicht verkregen in de nestoverleving van verschillende weidevogelsoorten in de geselecteerde gebieden.

Doel van het onderzoek is het verzamelen van harde bewijslast over de invloed van bepaalde predatoren, zodat regelgeving daarop kan worden afgestemd. Als Collectief denken wij dat dit noodzakelijk is om de weidevogels in ons gebied te behouden.

De weidevogelvrijwilligers spelen een belangrijke rol in dit onderzoek. Ze lokaliseren de nesten, bepalen het broedstadium van het nest, controleren de toestand van het nest en voeren vaak ook de alarmtellingen uit die inzicht geven in de jongenproductie van grutto en wulp.

De onderzoeksresultaten worden naar verwachting eind dit jaar opgeleverd.

Gepredeerd nest in een van de onderzoeksgebieden:

Vernieuwde stelsel Agrarisch Natuurbeheer van start!

Na ruim een jaar van voorbereiding voor de ANV’s en de collectieven, is op 1 januari 2016 het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuurbeheer (ANLb2016) officieel van start gegaan. Dit stelsel legt veel verantwoordelijkheid bij het collectief neer als het gaat om de ecologische effectiviteit van het afgesloten beheer en het optuigen van een efficiënte (financiële) organisatiestructuur. In dit nieuwe stelsel kan flexibeler ingespeeld worden op ontwikkelingen gedurende het seizoen en tussen de jaren en is er meer ruimte voor regionaal maatwerk.

Het overkoepelende thema van het nieuwe stelsel is: “ Lerend Beheren”. Dat klinkt logisch en dat is het ook, maar desondanks is dat niet vanzelfsprekend. De komende jaren gaan we, met onze ervaringen en resultaten in de hand, met elkaar in gesprek om van elkaar te leren hoe we het agrarisch natuurbeheer in Nederland en in Overijssel verder kunnen verbeteren. Dat is in ieder geval al winst!