Niet gecategoriseerd

Vertrek veldcoördinator Egbert Wever

31 jan 2024

Voorstellen: projectleider ANLb Lucel van der Velde

31 jan 2024

Project inrichtingsmaatregelen voor weidevogels afgerond

31 jan 2024

GLB Pilot “Boeren binnen en nabij het Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden” afgerond

31 jan 2024

Start leefgebied Klimaat

31 jan 2024

Deelnemer uitgelicht: Kasper van Benthem

31 jan 2024

Nieuw beheerseizoen voor dooradering

26 jan 2024

Nieuw beheerseizoen voor weidevogels

26 jan 2024

Van de vicevoorzitter

26 jan 2024

Voorintekening ANLb 2024

28 sep 2023

GLB Pilot Boeren binnen en nabij het Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden; eerste resultaten

28 sep 2023

GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: 2e veldseizoen afgerond

28 sep 2023

Weidevogelseizoen 2023

28 sep 2023

Deelnemer uitgelicht: Henk Hornstra

28 sep 2023

Nieuwe beheerpakketten vanaf 2024

28 sep 2023

Onderhoud leefgebied Dooradering

28 sep 2023

Van de voorzitter: Regeren is vooruitzien

28 sep 2023

Doorontwikkeling Collectief

21 jun 2023
VorigeVolgende