Sinds dit jaar heeft Collectief Noordwest Overijssel de beschikking over een drone, die wordt ingezet bij het opsporen van weidevogelnesten of kuikens. Op 5 april 2017 had ons collectief de primeur en werd de eerste weidevogeldrone door mevrouw Hester Maij, gedeputeerde van de Provincie Overijssel, het luchtruim ingestuurd. Dit gebeurde in de Polder Mastenbroek.

De Weidevogeldrone kan een handig hulpmiddel zijn voor vrijwilligers, die hierdoor in korte tijd meer nesten kunnen opsporen en beschermen. Vooral voor lastig te vinden nesten kan dit een uitkomst zijn. Daarnaast hopen we met deze drone ook jongeren meer te interesseren voor de weidevogelbescherming. Voorop staat wel dat de drone vooral een hulpmiddel is en geen vervanging van vrijwilligers. Ook de komende jaren blijven weidevogelvrijwilligers dan ook hard nodig!

De weidevogeldrone is aangeschaft met middelen uit een POP3 subsidie voor niet-productieve investeringen biodiversiteit, natuur en landschap. De middelen uit deze subsidie zijn beschikbaar gesteld door de Provincie Overijssel en de Europese Unie.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.