De onmisbare vrijwilligers

Ieder weidevogelseizoen is het weer duidelijk, dat de vrijwilligers onmisbaar zijn. Ook dit jaar komt de belangrijke rol van de vrijwilliger weer naar voren. Kortom, tijd om daar aandacht aan te besteden in deze nieuwsbrief.

Alle beperkingen vanwege corona hadden dit jaar ook invloed op de vrijwilligers. Waar vrijwilligers vaak samen het veld in gingen, gebeurde dat dit jaar ineens alleen. Sommige vrijwilligers wilden, heel begrijpelijk, dit jaar overslaan, maar vele anderen hebben zich ook nu weer ingezet voor de bescherming van weidevogels. Vele percelen zijn dan ook dit jaar weer afgezocht en vele nesten zijn gevonden, gemarkeerd en geregistreerd. Daarbij is de drone in verschillende gebieden ingezet ter ondersteuning van het lokaliseren van de nesten. Ook is in verschillende gebieden specifieke monitoring uitgevoerd, waaronder de BTS-telling in enkele gebieden en de monitoring voor de GLB-pilot. Tijdens en na het weidevogelseizoen is er veelvuldig afstemming tussen deelnemers, vrijwilligers en veldcoördinatoren om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van het leefgebied en het broedsucces van de weidevogels.

Het enthousiasme en doorzettingsvermogen van de vrijwilligers is bewonderingswaardig. Het is een intensieve periode die begin maart start en veelal tot eind juni voortduurt. De observatie van het gedrag van de vogels, het plezier van het vinden en beschermen van een nest, de contacten met agrariërs voor afstemming van de bescherming en eventueel de koppeling aan beheermaatregelen. Maar helaas ook steeds vaker de teleurstelling van een gepredeerd nest en het verhongeren van kuikens.

Deelnemers geven keer op keer aan hoe blij ze met de vrijwilligers zijn. De inzet en kennis van de vrijwilligers worden door de deelnemers als onmisbaar ervaren. Wie zoeken er anders nesten en gezinnen op voordat er gemaaid gaat worden? Wie rasteren er anders nesten uit om predatie te voorkomen? Vaak heeft de inzet van de vrijwilligers een grote positieve invloed op het succes van legsel. Denk aan een nest dat gespaard wordt doordat vrijwilligers deze vonden en last minute beheer dat met behulp van vrijwilligers op de juiste locatie terecht komt.

Kortom, vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de gezamenlijke bescherming van weidevogels. Onze dank richting de vrijwilligers is dan ook groot!