Deelnemer uitgelicht: Eric Kleissen

In elke nieuwsbrief lichten we een deelnemer aan het ANLb uit. Wat voor beheer heeft deze deelnemer? Wat zijn de drijfveren om mee te doen? Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te doen? In deze “Deelnemer uitgelicht” Eric Kleissen uit Rossum, met onder andere beheer in Tolhuislanden.

Type bedrijf: melkveehouderij

Runt bedrijf met: zoon Michael en vrouw Erna 

Aantal stuks vee: 180 melkkoeien

Aantal hectares:  60 ha eigendom, 50 ha pacht


Hoe lang doe je al aan agrarisch natuurbeheer?

Op ons bedrijf doen voor het 7e jaar aan agrarisch natuurbeheer.

Welke pakketten heb je afgesloten binnen ANLb?

Ons bedrijf is gevestigd in Rossum in Noordoost Twente. Hier hebben we de pakketten wintervoedselakker, kruidenrijke akker en kruidenrijke akkerranden. In Tolhuislanden hebben we kruidenrijk grasland, ontwikkelpakket kruidenrijk grasland en plasdras.

Wat zijn je drijfveren om mee te doen met ANLb?

Om eerlijk te zijn was in eerste aanleg onze motivatie toen we 7 jaar geleden besloten mee te doen grotendeels financieel gedreven. We verbouwden toen alleen snijmais en vanuit de weidevogelvereniging was er sterk de behoefte aan kruidenrijke stroken tussen de maïspercelen. Na een beetje rekenwerk bleek al snel dat de beschikbare pakketten financieel aantrekkelijker waren dan snijmais. Dus de keuze was snel gemaakt. Nu na een aantal jaren meegedraaid te hebben, zijn we veel gemotiveerder geworden vanuit de inhoud. Je ziet diersoorten als de fazant en de patrijs weer toenemen en ook het aantal insecten is fors hoger.

In Tolhuislanden speelt financiën zeker ook een rol. Grond op afstand betekent vaak hoge transportkosten. Dan ga je automatisch verder kijken naar mogelijkheden. Nu we ook voor de grond in Tolhuislanden de keuze hebben gemaakt dat agrarisch natuurbeheer een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering aldaar, willen we het net als in Noordoost Twente tot een succes maken en ook echt een bijdrage leveren aan de doelstellingen. Het motiveert enorm als je ziet dat je ook daadwerkelijk kunt bijdragen.

Welke aanpassingen in jouw bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te kunnen doen aan ANLb?

De aanpassingen zijn in ons geval heel beperkt. In Rossum zijn we overgestapt van snijmais naar gras. Een deel van onze huiskavel waarop we beweiding toepassen, is ingericht met ANLb. Je hebt dus een paar hectare minder om te beweiden. Van aanpassen is eigenlijk geen sprake. Het is meer rekening houden met. Voor Tolhuislanden zijn ook slechts beperkte aanpassingen nodig in de bedrijfsvoering. Het gras dat we anders naar de boerderij in Rossum haalden, hebben we nu vervangen door snijmais dat we aankopen. De samenstelling van het voerrantsoen is hierdoor wel iets gewijzigd.

Welke verschillen merk je qua inpassing in je bedrijfsvoering tussen de beheerpercelen op je huiskavel en de beheerpercelen op afstand?

Het enige verschil is dat we de percelen met ANLb op onze huiskavel niet kunnen beweiden met onze melkkoeien. Dit is dus uitgangspunt voor je beweidingsplan. In tijden van beperkte grasgroei is dit wel af en toe lastig. Verder merken we niet zoveel verschillen. Het is in beide gevallen gewoon onderdeel van je bedrijfsvoering.

In Tolhuislanden ben je enkele jaren geleden gestart met weidevogelbeheer met plasdras, kruidenrijk grasland en het ontwikkelpakket voor kruidenrijk grasland. Er is onder andere ingezaaid met een mengsel voor paardenland en het kuikenlandmengsel. Hoe kijk je zelf naar de ontwikkelingen op deze percelen?

Onze insteek is om serieus een bijdrage te leveren aan de doelstellingen. Het is prachtig om te zien dat het werkt. We vinden het tegenwoordig prachtig en ook bijzonder om te zien hoe snel het aantal soorten kruiden toeneemt als je de grond anders bewerkt en op deze relatief eenvoudige wijze een bijdrage kunt leveren. We zijn er anders door gaan denken en bewuster keuzes gaan maken als het gaat om bemesten en onkruidbestrijding. En ja, je moet door een andere bril leren kijken. Dat is soms best even wennen. Als melkveehouder leggen we bij grasland vaak de link tussen graskwaliteit en melk. Dat moet je bij ANLb dus niet doen.

Wat hoop je te bereiken met deelname aan agrarisch natuurbeheer?

We hopen echt een bijdrage te kunnen leveren aan de biodiversiteit in de breedste zin. Daarnaast zijn we er van overtuigd dat we ook een positieve bijdrage leveren aan de waterkwaliteit. In Rossum hebben we namelijk veel stroken liggen langs watergangen.

Welke tips over agrarisch natuurbeheer heb je voor andere deelnemers?
Echte tips voor andere deelnemers hebben we denk ik niet.  We leren ieder jaar weer bij. Vooral ook van ervaringen en verhalen van andere deelnemers en mensen van het gebiedscollectief. Als we al een tip kunnen geven, is het meer naar de agrariërs die nog geen ANLb hebben in hun bedrijfsvoering. Onze eigen ervaring is dat het beste even wennen is om het lang gekoesterde Engels raai te zien veranderen in bijvoorbeeld kruidenrijk grasland. En dat was voor ons aan de voorkant best een drempel. Maar dat, als je eenmaal over die drempel bent, je er ook enorm van kunt genieten en het zeker geen negatieve invloed op je exploitatie hoeft te hebben.