Deelnemer uitgelicht: Gijs Schoonhoven

In de nieuwsbrief lichten we een deelnemer aan het ANLb uit. Wat voor beheer heeft deze deelnemer? Wat zijn de drijfveren om mee te doen? Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te doen? In deze “deelnemer uitgelicht” melkveehouder Gijs Schoonhoven.

Bedrijf: melkveebedrijf in Oldemarkt aan de rivier de Linde
Runt bedrijf met: in maatschap met zijn vrouw Riane, zoon Jelle werkt en denkt mee met bedrijfsvoering en studeert aan Van Hall in Leeuwarden
Aantal stuks melkvee en jongvee: 120 melkkoeien en 50 stuks jongvee
Aantal hectares: huiskavel van 50 ha grasland en twee veldkavels van 6 ha gras en 6 ha mais
Overig: komt van oorsprong uit het westen van het land en woont nu al weer 10 jaar op deze locatie

Hoe lang doe je al aan weidevogelbeheer?

De zorg voor weidevogels heb ik meegekregen van mijn vader Joop. Hij was een echte liefhebber van weidevogels, waardoor ik niet beter weet dat er altijd al aan nestbescherming mee gedaan werd. 

Welke pakketten heb je afgesloten binnen ANLb?

Op de huiskavel hebben we op een strook van 8 bij 1500 meter langs de Linde een ANLb contract kruidenrijk grasland, daarnaast doen we op de gehele huiskavel mee aan legselbeheer. Er is in ons gebied een actieve vogelwacht die nesten opzoekt en eventueel markeert, maar helaas komen we dit jaar haast niet aan beschermen toe door de vele predatie. Van de 85 nesten die de vogelwacht in de broeklanden had gevonden, zijn er maar een twintigtal uitgekomen.                                                                             

Op de veldkavel van 6 ha hebben we vorig jaar volledig een ANLb kruidenrijkgrasland contract afgesloten met daarin een plasdras. Voor dit jaar hebben we gelukkig dit contract wat kunnen wijzigen. 2,5 ha van de 6 ha is naar ontwikkelpakket kruidenrijk omgezet, zodat we dat gedeelte vanaf 22 mei al konden maaien. Vorig jaar was de snede na 15 juni veel te zwaar. De bedoeling is door nu wat vaker te maaien de bodem te verschralen, zodat kruiden meer kans krijgen.
De plasdras was dit jaar succesvol. Mooi om te zien dat vooral in dit droge voorjaar weidevogels naar de plasdras toe trekken. Doordat er op 15 juni nog veel kuikens rond de plasdras liepen, kregen we de mogelijkheid om de maaidatum nog een week op te schuiven, wat weer een leuke plus gaf op de financiële tegemoetkoming. 

Wat zijn je drijfveren om mee te doen met ANLb?

Naast dat wij van weidevogels kunnen genieten past ANLb in onze bedrijfsvoering. Door het beheer haal je flink minder voer van het land, maar daar staat een vergoeding tegenover en lagere bewerkingskosten. Het schralere voer, kort gesneden in de baal vormt een mooie structuurbron in het rantsoen van vooral de droge koeien.

Welke aanpassingen in jouw bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te kunnen doen?

Van de kruidenrijke percelen zijn de droge stof opbrengst en kwaliteit lager dan van een gangbaar perceel. Daar moet je wel rekening mee houden, vooral in jaren wanneer er door droogte al weinig groeit. Nestbescherming kost je wel wat tijd, maar dat hoort er gewoon bij.

Wat hoop je te bereiken met deelname aan weidevogelbeheer?

Ik hoop dat het succesvol is en de weidevogels weer toe nemen. Valt soms niet mee met alle predatoren. Daarom vind ik het goed dat de vogelwacht op veel plekken in kaart brengt wat de oorzaak van predatie is. Hopelijk kan er dan een keer wat aan de oorzaak gedaan worden.

Wat zou je andere deelnemers die twijfelen over het ontwikkelpakket kruidenrijk grasland mee willen geven?

Om meer kruiden in grasland te krijgen heb je wat schralere grond nodig, daar is het ontwikkelpakket voor. Ik snap dat het Collectief resultaat verwacht om mee te kunnen doen met ANLb kruidenrijk grasland.