Deelnemer uitgelicht: Jan Fien

In elke nieuwsbrief lichten we een deelnemer aan het ANLb uit. Wat voor beheer heeft deze deelnemer? Wat zijn de drijfveren om mee te doen? Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te doen? In deze “Deelnemer uitgelicht” Jan Fien uit Kamperveen.

Type bedrijf: melkveehouderij
Runt bedrijf met: Evelyn            
Aantal stuks vee: 130 melkkoeien plus bijbehorend jongvee       
Aantal hectares: 80 ha

Hoe lang doe je al aan agrarisch natuurbeheer? 
Bij Camperland/ het Collectief vanaf 2017 en bij Randmeerkust al een aantal jaren langer.

Welke pakketten heb je afgesloten binnen ANLb? 
We hebben verschillende vormen van weidevogelbeheer: plasdras, kruidenrijk grasland, ontwikkeling van kruidenrijk grasland, grasland met rustperiode en legselbeheer.

Wat zijn je drijfveren om mee te doen met ANLb? 
Van jongs af aan trok het mij wel aan om er voor te zorgen dat weidevogels kunnen broeden en dat de kuikens groot kunnen worden. Ik stoorde me er altijd aan dat de eieren van kieviten eerst geraapt mochten worden terwijl de eerste eieren vaak al uit konden komen voordat je ging maaien.

Er wordt wel eens gezegd dat weidevogelbeheer niet past in een gangbaar bedrijf, maar het lukt jou wel. Welke aanpassingen in je bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te kunnen doen aan ANLb? 
Je moet er zelf wel aardigheid in hebben. We proberen de nesten op te zoeken, voordat we gaan maaien of met de sleepslang gaan bemesten. En met de beheerpercelen krijgen we wat meer spreiding in de percelen, zodat het toch weidevogels aantrekt.

De inpassing van het gewas van de beheerpercelen vormt voor sommige deelnemers een uitdaging. Hoe pas je dit beheergras in je bedrijfsvoering in?  
We voeren de koeien en jongvee gras en kuilgras aangevuld met een beetje bietenpulp. We hebben nog steeds de ruimte om het gras van de percelen met ANLb te verkopen, omdat de koeien en het jongvee toch liever het andere voer kiezen. Wat mijn grote zorg is dat door het niet of haast niet bemesten van de beheerpercelen, het rundvee en de paarden het gemaaide voer niet meer willen vreten.

Dit jaar zien we dat de weidevogels naar jullie beheerpercelen toetrekken en daar de benodigde rust vinden. Hoe ervaar je dit zelf? 
Op onze gewone percelen hadden we dit jaar maar een paar nesten die uitgekomen zijn. Op de beheerpercelen hadden we tot 1 april schapen lopen. Eind april zagen we hier in de buurt een hele groep grutto’s zitten. Blijkbaar moesten die nog een plek zoeken, want er zaten er wat bij ons op de beheerpercelen, maar ook hier in de buurt zag je nog nesten.

Wat hoop je te bereiken met deelname aan agrarisch natuurbeheer?
Toch proberen om de populatie weidevogels in stand te houden of weer te vergroten.

Welke tips over agrarisch natuurbeheer heb je voor andere deelnemers?  
Sinds twee jaar hebben wij een plasdras erbij dat trekt wel weidevogels aan. Predatie is een groot probleem, we moeten samen met de jagers dit proberen terug te dringen. In de nieuwe beheercontracten zijn nogal wat veranderingen doorgevoerd met voordelen, maar ook met nadelen. De nadelen moeten we wel met het bestuur en de coördinatoren in beeld brengen anders loopt de deelname maar zo terug.