Deelnemer uitgelicht: Wim van Ittersum

In de nieuwsbrief lichten we een deelnemer aan het ANLb uit. Wat voor beheer heeft deze deelnemer? Wat zijn de drijfveren om mee te doen? Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te doen? In deze eerste “deelnemer uitgelicht” starten we met Wim van Ittersum uit Mastenbroek, die zich al jaren inzet voor de weidevogels.

Kun je een korte omschrijving van je bedrijf geven?

We zijn een echt familie melkveebedrijf. Samen met mijn vrouw Wolterien boer ik hier sinds 1992, daarvoor met mijn ouders. De kinderen hebben altijd volop meegeholpen. Sinds 2018 zit onze oudste zoon Alfred in de maatschap en per 2021 zal onze derde zoon Wiljen ook toetreden. In 2013 hebben we een serrestal gebouwd om in de toekomst 200 melkkoeien te melken. We hebben momenteel 160 melkkoeien met bijbehorend jongvee en bewerken de laatste jaren tussen de 80 en 100 ha hooi- en grasland. In het groeiseizoen ligt er heel veel nadruk op het weiden van koeien. Dus van vers gras dat de koeien zelf grazen zoveel mogelijk melk produceren. En daarnaast is er heel veel aandacht voor weidevogels.

Hoe lang doe je al aan weidevogelbeheer?

Al vanaf het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, eigenlijk vanaf het moment dat ik na mijn schooltijd thuis op het bedrijf kwam werken. Ik kwam bij het maaien weidevogelnesten tegen en zo langzamerhand rolde ik de weidevogelbescherming in. Ik was als kind altijd al geïnteresseerd in de flora en fauna. Dat zaadje is waarschijnlijk geplant door meester Bakker in klas 3 en 4, die ons op de lagere school daar veel over vertelde.

Welke pakketten heb je afgesloten binnen ANLb?

Dat zijn op dit moment twee plasdras percelen (1 ha) en daarnaast kruidenrijk grasland (19 ha). Dus er zijn echt uitersten op mijn bedrijf: percelen hoogproductieve graslanden voor mijn melkvee, maar waar we wel nestbescherming toepassen. En andere percelen die vooral gereserveerd zijn voor de vogels. Het beheer is daar 100% op afgestemd. Doordat we de mogelijkheid hadden om o.a. de huiskavel te vergroten, kon er ook daar meer ruimte voor weidevogels gecreëerd worden.

Wat zijn de drijfveren om mee te doen met ANLb?

In de eerste plaats omdat ik weidevogels prachtig vind. Daarom vind ik het belangrijk de weidevogels voor het boerenlandschap en voor de maatschappij te behouden. Ik voel me er verantwoordelijkheid voor, rentmeesterschap. Het ANLb is een middel om me daarbij te helpen, omdat je daarmee een financiële tegemoetkoming krijgt voor de opbrengstderving en het extra werk.

Welke aanpassingen in jouw bedrijfsvoering zijn er nodig om mee te kunnen doen?

Vooral tijd en aandacht. De planning is ingewikkelder. Dit is met name van toepassing voor je graslandmanagement. Met weiden en maaien hou je rekening met de weidevogels. Een keer een extra draadje zetten, een blokje omrijden met de maaier om een potentieel nest toch te kunnen vinden. Afzet vinden voor het voer van kruidenrijke percelen, binnen of buiten je bedrijf. Nesten zoeken. Plas-dras percelen inrichten.

Wat hoop je te bereiken met deelname aan weidevogelbeheer?

Dat we de weidevogels kunnen behouden, zodat ook komende generaties van deze prachtige vogels kunnen blijven genieten. Ik wil ook met ons bedrijf laten zien dat een modern, economisch rendabel melkveebedrijf en weidevogels prima samen kunnen gaan.

Welke tips heb je voor andere deelnemers?

Geniet van de schoonheid van deze vogels. Ga eens gewoon in het land zitten en geniet tijdens het weidevogelseizoen. Realiseer je de verantwoordelijkheid die je hebt als gastheer voor deze vogels. Ik zou het een verarming van de weide vinden als deze vogels er niet meer zijn.  

Men weet vaak de prijs van alles, maar de waarde van niets.