Dooradering: ontwikkeling botanisch grasland

Bij het botanisch grasland onder het leefgebied dooradering zijn verschillende beheerpakketten mogelijk, afhankelijk van de kwaliteit van het botanisch grasland. Het komt geregeld voor dat de kwaliteit van de beheerpercelen verbeterd kan worden door eerder te maaien, waardoor een pakket met ontwikkelingsbeheer wordt afgesloten.

Percelen botanisch grasland waarvan de kwaliteit verbeterd kan worden, bevinden zich vaak in het zogeheten dominant stadium. Hierbij is een bepaalde grassoort dominant aanwezig, vaak gestreepte witbol of grote vossenstaart. Door in de tweede helft van mei te maaien, kun je dit stadium in enkele jaren doorbreken. De dominante grassen worden op het meest kwetsbare moment (volledige stengelstrekking) en voor de zaadzetting gemaaid, waardoor je ze een grote klap toebrengt.

De bedoeling is dat er voorafgaand aan het maaien actief gezocht wordt naar aanwezige dieren, zoals jonge vogels, reeën en hazen en dat een deel van het perceel voor deze dieren gespaard wordt. Ook dient binnen zeven dagen gemeld te worden dat er gemaaid is.

Eén van onze deelnemers heeft stad en land afgebeld om dit te melden en dacht dat hij het beheer verkeerd had uitgevoerd. Hij had het echter precies goed gedaan: hij had voorafgaand aan het maaien actief gezocht en jonge hazen en reekalfjes gevonden. Vervolgens had hij mooie stukken laten staan waar hij deze dieren had aangetroffen. Een goed voorbeeld van hoe begaan veel deelnemers zijn met de natuur! 

Eén tip willen we u nog meegeven: meldingen indienen gaat tegenwoordig digitaal via https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/indienen-meldingen/