Mastenbroek-Kamperveen

De Mastenbroekerpolder is een veenpolder die vooral bestaat uit landbouwgronden. De polder ligt tussen de IJssel, het Zwarte Water, IJsselmuiden/ Kampen en het Kampereiland. Kamperveen bestaat uit de veengronden die ingeklemd liggen tussen de IJssel en de hoge gronden ten zuiden van de IJssel. Een groot deel van het agrarische gebied in Mastenbroek-Kamperveen is binnen het provinciale Natuurbeheerplan begrensd voor weidevogelbeheer. Met name de Mastenbroekerpolder is een belangrijk weidevogelgebied in Overijssel. Verschillende boeren in het Mastenbroek-Kamperveen passen weidevogelbeheer binnen ANLb toe binnen hun bedrijfsvoering, onder andere in de vorm van plasdras en hoogwaterpeil.