Gewascodes

Bij de jaarlijkse Gecombineerde Opgave moeten agrariërs een gewascode opgeven op percelen met ANLb. Vanuit RVO.nl wordt jaarlijks een lijst opgesteld met gewascodes passende bij een beheerpakket. Omdat het invullen van de juiste gewascode belangrijk is voor u én voor ons informeren wij u hier over de mogelijkheden voor het invullen van gewascodes. 

Deze pagina wordt bijgewerkt wanneer de informatie voor beheerjaar 2023 duidelijk is.