GLB Pilot “Boeren binnen en nabij het Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden” afgerond

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert samen met de twee andere Overijsselse Collectieven de GLB Pilot ‘Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel’ uit. Eind 2023 is de pilot afgerond en de resultaten willen we graag met u delen.

De resultaten zijn weergegeven in een eindrapportage, met daarin onder andere aanbevelingen voor de overheid. In een flyer zijn de resultaten samengevat. Tot slot is er een korte film gemaakt, waarin onder andere verschillende deelnemers aan het woord komen. U vindt de eindrapportage, flyer en film hier.