GLB pilot Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel

Natura 2000-gebieden brengen voor boeren de nodige uitdagingen met zich mee, vooral voor boeren die hun bedrijf dichtbij of zelfs binnen de gebieden hebben. Vanuit het beleid of wetgeving is het uitgangspunt vaak wat wel en niet kan, met beperkte inspraak voor de boeren zelf.

Dat kan anders, vonden de drie Overijsselse collectieven gezamenlijk. Zo zijn we in 2021 samen met Collectief Midden Overijssel en Gebiedscollectief Noordoost-Twente de GLB Pilot ‘Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel’ gestart.

Boer is onderdeel van de oplossing

In de periode t/m 2023 kijken we samen met een aantal boeren in en nabij Natura 2000-gebieden naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. In deze aanpak maakt de boer onderdeel uit van de oplossing: boeren werken mee aan het behalen van de natuurdoelen van het gebied en krijgen daarvoor een vergoeding die recht doet aan de inspanningen en beperkingen waarmee ze te maken krijgen. Hiermee krijgen de boeren ook een toekomstperspectief.

Toekomstbestendige bedrijfsplannen

Tijdens de pilot worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met boeren en riettelers, waar ondernemers met elkaar in gesprek gaan. Waar nodig worden specialisten ingeschakeld, die ondernemers weten te prikkelen en vragen kunnen beantwoorden. Dit alles is bedoeld om uiteindelijk te komen tot de volgende stap: het opstellen van toekomstbestendige bedrijfsplannen die passen bij de betreffende bedrijven.

Eindrapportage

Flyer

Bij dit project is sprake van steun vanuit ELFPO