Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert samen met de twee andere Overijsselse Agrarische Natuur Collectieven (Collectief Midden Overijssel en Gebiedscollectief Noordoost-Twente) de GLB Pilot ‘Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel’ uit. Het project start in het najaar van 2021 en eindigt op 31 december 2023.

Boeren in en nabij Natura 2000-gebieden staan onder druk en veel van deze boeren hebben behoefte aan duidelijkheid over hun toekomstperspectief. Het doel van deze GLB-pilot is om samen met de boeren in en nabij Natura 2000-gebieden te zoeken naar kansen voor een toekomstbestendige(re) bedrijfsvoering, waarbij de boeren onderdeel uitmaken van de oplossing.