GLB pilot: deelnemers zijn aan de slag

Iedere nieuwsbrief geven we een update over de GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”. Ondertussen is het eerste kievitsei gevonden en is het veldseizoen van start gegaan. Dit betekent dat de deelnemers binnen de pilot aan de slag gaan met de beheermaatregelen voor de kievit.

Eind vorig jaar zijn in de vier pilotgebieden deelnemers geworven, namelijk in Kallenkote, Mastenbroek, Tolhuislanden en Wijthmen. De bereidheid onder de agrariërs in deze gebieden om deel te nemen aan de pilot bleek groot: ruim 50 agrariërs hebben zich aangemeld. Alle deelnemers leggen randen aan, rijden ruige stalmest uit en/of creëren drassige delen. De randen zorgen voor vluchtmogelijkheden voor de kuikens, de drassige delen en ruige mest verbeteren voedselbeschikbaarheid voor de kievit.

Begin februari hebben alle deelnemers een workshop over kievitbeheer gevolgd. De workshop startte onder andere met een kievitquiz, waar de kennis van de deelnemers getest werd. Voor het inhoudelijke deel van de workshop was er een kievitexpert uitgenodigd, die de deelnemers veel praktische informatie over de kievit en het kievitbeheer kon geven. Ook zijn de maatregelen van de pilot tijdens de workshop op kaart ingetekend. In alle gebieden werd een mooi netwerk met randen, ruige mest en drassige delen gecreëerd. Op deze manier vinden de kuikens altijd ergens voedsel en veiligheid.

De deelnemers zijn inmiddels aan de slag met de maatregelen. Het natte voorjaar heeft ervoor gezorgd dat het uitrijden van ruige mest moeilijk was. Aangezien het een pilot is, zoeken we samen met deelnemers naar oplossingen, zoals het wisselen van pakket. Aan het enthousiasme van de deelnemers gaat het niet liggen. We zijn dan ook erg benieuwd hoe de maatregelen de komende maanden gaan uitwerken voor de kievit en de deelnemers.