GLB-pilot: uitvoering van de veldmaatregelen

Iedere nieuwsbrief geven we een update over de GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”, een project uitgevoerd door het Collectief. Op 15 juni eindigde de rustperiode van de randen, waarmee de veldmaatregelen geëindigd zijn. Het is dan ook tijd voor een korte terugblik.

Grofweg bestonden de maatregelen van de zogenaamde kievitpakketten uit randen, eventueel in combinatie met het uitrijden van ruige mest en/of drassige delen. Met name voor die laatste twee was het een uitdagend jaar. Het natte voorjaar zorgde ervoor dat het uitrijden van ruige mest voor 15 maart niet ging lukken. De deelnemers konden vervolgens kiezen: de periode verlengen tot 1 april of overstappen naar een ander pakket. Van beide opties is veelvuldig gebruik gemaakt.

Deelnemers met een pakket met drassige delen stonden voor de volgende uitdaging: de enorme droogte die volgde op de natte periode. Zelfs voor deelnemers die konden beschikken over een pomp was dit een uitdaging. Vooral in gebieden met een zandige bodem sijpelde het water makkelijk weg. Zonder pomp was het zelfs op natte, laaggelegen delen niet te doen, met een dagelijkse tocht met een giertank vol water tot gevolg. De deelnemers gaven wel aan, dat er veel vogels op de drassige delen afkwamen, dus de inspanningen waren niet voor niets.

Na de eerste snede waren de randen duidelijk zichtbaar. In de toekomst wil RVO de maatregelen graag met satellieten controleren. Het Collectief heeft geen satelliet, maar wel een drone. Na de eerste snede is de drone dan ook de lucht ingegaan om opnames te maken van de randen. De randen waren vanuit de lucht duidelijk zichtbaar. Met behulp van de dronebeelden wordt onder andere gecontroleerd of de randen de juiste afmetingen hadden.

Om te onderzoeken of de kieviten (en andere weidevogels) ook daadwerkelijk gebruik maken van de maatregelen, zijn verschillende vrijwilligers de afgelopen maanden in ieder pilotgebied aan de slag geweest. Iedere week of iedere twee weken liepen zij een vaste ronde door het gebied, waarbij gemonitord werd waar de vogels zich bevonden. De komende tijd gaan we alle resultaten analyseren, dus daarover in de volgende nieuwsbrief meer!