GLB-pilot: verwerking van de resultaten

Iedere nieuwsbrief geven we een update over de GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”, een project uitgevoerd door het Collectief. Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van de resultaten, waar we hier een eerste impressie van geven.

Alle deelnemers aan de pilot hebben op hun percelen randen laten staan, waarop een rustperiode lag tot 15 juni. In de periode van eind mei tot half juni heeft het Collectief de vier pilot-gebieden met een drone ingevlogen, waarbij de techniek “mapping” is gebruikt. Bij deze techniek vliegt de drone een vooraf ingestelde route door het gebied, waarbij de camera onder de drone continu foto’s maakt. Deze foto’s worden met behulp van een speciaal computerprogramma aan elkaar geplakt, zodat je een actuele luchtfoto van het gebied krijgt. Op deze luchtfoto waren de randen in de meeste gevallen goed te zien.

Dit drone-onderzoek had twee doelen: het eerste doel was om uit te zoeken of het mogelijk is om dergelijke maatregelen vanuit de lucht te controleren. De overheid wil hier in de toekomst graag satellieten voor in gaan zetten. Uit het onderzoek is duidelijk gebleken, dat dit zeker voor de randen goed mogelijk is.

Het tweede doel was onderzoeken of het mogelijk was om op basis van informatie en eigen inzicht van de deelnemers een netwerk van randen aan te leggen in het gebied. Dit netwerk zorgt er dan voor dat met name de kuikens overal in het gebied schuilgelegenheid hebben.
Alle deelnemers hebben voorafgaand aan het veldseizoen een workshop over kievitbeheer gevolgd. Daar hebben zij veel informatie gekregen over de kievit, het doel van de maatregelen en geschikte locaties voor het uitvoeren van deze maatregelen. De deelnemers waren vervolgens vrij in de locatiekeuze van de maatregelen. In alle gebieden is in meer of mindere mate een netwerk ontstaan en het gros van de randen ligt op locaties waar de kievit en andere weidevogels ook daadwerkelijk baat hebben bij de randen.