GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: 2e veldseizoen afgerond

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert de GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen” uit. Het tweede veldseizoen van deze pilot is inmiddels afgerond. We geven een korte terugblik op afgelopen seizoen.

Hoe anders kunnen twee jaren achter elkaar zijn? Vorig jaar een zeer droge zomer met veel zon, dit jaar een erg droog voorjaar met een natte zomer. Grote verschillen, dus heel goed om vernattingsmaatregelen gedurende de zomermaanden te testen en te zien hoe het uitpakt in een natte en een droge zomer.

De achttien deelnemende boeren hebben in 2023 gezamenlijk op veertien locaties hoogwaterpeil gerealiseerd, twee zomerplasdrassen aangelegd en zeven reguliere ANLb-plasdrassen verlengd. Naast vele pompen zijn hiervoor ook twintig stuwen geplaatst, verschillende duikers dichtgezet met skippyballen of emmers en diverse greppels en overlopen gegraven.

Op de ene plek lukte de vernatting beter dan op de andere plek, op een enkele locatie is zelfs de vijzelpomp ingezet om het peil omhoog te krijgen. De oppervlakte van de peilverhoging speelde hierin in ieder geval een rol, zeker in combinatie met de capaciteit van de pomp. Ook het gebrek aan zon speelde mee, aangezien de pompen op zonne-energie draaien.

De komende tijd gaan we met de deelnemers evalueren en de resultaten van de verschillende onderzoeken analyseren. Maar in ieder geval kunnen we al wel concluderen dat het veen in Noordwest Overijssel erg heterogeen is en dat bij vernatting maatwerk nodig is. Ook kunnen we bij verschillende deelnemers concluderen dat de effecten van de maatregelen kleiner zijn dan de effecten van grote hoeveelheden neerslag. De combinatie van vernatting en veel neerslag kan behoorlijke gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

Door de droogte in juni waren de watermaatregelen oases voor de weidevogels, die massaal naar de (zomer)plasdrassen en hoogwaterpeilen leken te trekken. We gaan zien of dit ook uit het onderzoek blijkt. Tot onze verbazing blijkt uit een eerste analyse nog niet dat er meer wormen (voedsel voor volwassen weidevogels) bij plasdrassen en hoogwaterpeilen aanwezig zijn dan op plekken zonder vernatting. Ook dit gaan we nog nader analyseren. We houden u op de hoogte van de resultaten!