ANLb 2024

Waarom bestaat het ANLb?

Het agrarisch gebied is een belangrijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren. Om alle kwetsbare soorten in dit agrarisch gebied te beschermen is de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het leven geroepen. Collectief Noord West Overijssel zorgt in de Kop van Overijssel voor de uitvoering van deze regeling.

De ANLb-regeling ondersteunt agrarisch grondgebruikers om hun grond zo te beheren dat de leefgebieden van soorten die internationaal van belang zijn in stand blijven of verbeteren. Veel beheermaatregelen die nodig zijn voor deze soorten, vragen een extra inspanning. Het ANLb biedt een vergoeding voor die extra inspanning.