Het weidevogelseizoen is gestart!

Het nieuwe beheerseizoen is weer gestart. Veel vogels zijn terug in hun broedgebieden en de eerste kievitlegsels zijn al gevonden. Kortom, het is weer een drukte van belang in de weidevogelgebieden!

Met het arriveren van de vogels start ook het nieuwe beheerjaar van het ANLb. De plasdrassen staan inmiddels weer onder water. Gezien de natte winter hebben de meeste plasdrassen een goede start gehad, alhoewel het door de natte omstandigheden lastig bleek de pompen tijdig in het veld te krijgen. Als u nog natte plekken in het land heeft, zijn er nog mogelijkheden om hierop plasdras af te sluiten in combinatie met kruidenrijk grasland.

Per 1 april starten de rustperiodes van verschillende pakketten, zoals grasland met rustperiode en kruidenrijk grasland. Dat betekent dan ook dat de toegestane werkzaamheden op het land voor de betreffende percelen voor 1 april afgerond dienen te zijn. Met de natte omstandigheden van dit voorjaar kan dat een aandachtspunt zijn. Als u ruige mest uitrijdt voor 1 april, vergeet dit dan niet te melden bij het collectief.

Bij het pakket extensief weiden start de periode ook op 1 april. Op dat moment mogen dus alleen nog het afgesproken aantal grootvee-eenheden op het land aanwezig zijn. Bij het beheerpakket rustperiode met voorweiden start de rustperiode pas in mei, waardoor het daar in april mogelijk (gewenst) is om te weiden.

Mocht u gedurende het seizoen werkzaamheden willen uitvoeren, maar ziet u (of de vrijwilligers) nog nesten en/of kuikens? Denk dan ook eens aan last minute beheer, bijvoorbeeld met kuikenstroken. Hierbij krijgt u een vergoeding voor het (extra) uitstellen van werkzaamheden op (een deel van) het perceel. Hiermee geeft u de aanwezige kuikens extra opgroeikansen op de locaties waar ze daadwerkelijk gezien zijn. We behalen hiermee erg goede en zichtbare resultaten! Uw veldcoördinator kan u informeren over de mogelijkheden (https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/organisatie/werkorganisatie/).

De komende maanden gebeurt er weer een hoop in de gebieden, niet alleen landbouwkundig, maar ook voor de weidevogels. We hopen er dan ook samen met u en de vrijwilligers een mooi beheerjaar van te maken!