Indienen meldingen

Bij sommige beheerpakketten moet u binnen een week melding doen van uitgevoerd beheer. Dit geldt voor:

  • Ruige mest
  • Landschapbeheer:
    • Poel
    • Snoeien/afzetten bij houtige landschapselementen
    • Maaien bij landschapspakketten
  • Ontwikkelingspakket botanisch hooiland

U kunt uw melding indienen via een online formulier.

Meld hier uw uitgevoerde beheer