Inrichtingsmaatregelen voor weidevogels

De drie Agrarische Natuur Collectieven in Overijssel en hun deelnemers zijn inmiddels al weer enkele jaren bezig met het verbeteren van het leefgebied van weidevogels door het nemen van verschillende inrichtingsmaatregelen. De afgelopen tijd zijn hier ook weer de nodige maatregelen uitgevoerd.

Deze winter zijn er weer vele nieuwe contracten voor plasdrassen afgesloten. In de meeste gevallen waren er geen inrichtingsmaatregelen nodig, maar uiteraard is een pomp wel noodzakelijk. Het Collectief heeft dan ook 29 nieuwe pompen voor Noordwest Overijssel besteld om alle vernattingsmaatregelen mogelijk te maken.

Daarnaast hebben verschillende boeren in Jutjesriet de handen ineen geslagen om hoogwaterpeil te realiseren. Hiervoor zijn verschillende greppels gefreesd, waarbij de kanten afgeschuind zijn. Ook zijn er kruidenrijke mengsels ingezaaid. Voor hetzelfde gebied is een vergunning aangevraagd om bomen te kappen om hiermee de openheid van het gebied te vergroten. Dit is belangrijk in de strijd tegen predatoren.

Niet alleen in Jutjesriet zijn kruidenrijke mengsels ingezaaid op kruidenrijk grasland, in verschillende andere gebieden is dit ook gebeurd. Er zijn nog zaden beschikbaar, dus wanneer u interesse heeft in het inzaaien in kruidenrijk grasland met een speciaal kuikenlandmengsel, dan kunt u contact opnemen met uw veldcoördinator om de mogelijkheden te bespreken.

De komende tijd wordt ook extra rastermateriaal aangeschaft, waarbij de wensen uit de gebieden zo goed mogelijk ingevuld worden. Dit rastermateriaal kan bijvoorbeeld ingezet worden om individuele wulpennesten te beschermen tegen grondpredatoren. Ook kunnen hele percelen met plasdrassen hiermee uitgerasterd worden. Uiteraard worden ook de stroomklokken hierbij besteld.

Tot slot heeft het Collectief twee nieuwe drones aan kunnen schaffen, die komend seizoen ingezet gaan worden. De drone-piloten die met deze nieuwe drones gaan vliegen, krijgen een opleiding over het gebruik van de nieuwe software. Met behulp van de drones kunnen nesten van weidevogels opgespoord worden. Wilt u komend seizoen gaan maaien op een perceel waar u weidevogels verwacht? Dan kunt u contact opnemen met uw veldcoördinator, die de drone-piloten kan vragen het perceel te controleren op de aanwezigheid van broedende vogels.