Inspiratiebijeenkomst Samenwerken in natuurbeheer – 30 november 2021 bij Landgoed Velhorst

Biodiversiteit, natuurbeleving en vermarkting van producten in je eigen buurt of via de korte keten. Dat zijn de thema’s van een kennis- en inspiratietour die de Overijsselse stichting Natuurboer uit de Buurt organiseert. De stichting wil de rijkdom aan soorten zichtbaar maken en vertalen in de producten die boeren bij voorkeur lokaal of regionaal afzetten.

In de periode oktober 2021 tot en met februari 2022 organiseert de stichting Natuurboer uit de Buurt kennis- en inspiratiebijeenkomsten, elk gericht op een thema:
1. Samenwerken in natuurbeheer (in samenwerking met terreinbeherende organisaties)
2. Leren van aansprekende succesvolle initiatieven op landelijke schaal
3. Leren van aansprekende initiatieven op regionale schaal (Overijssel en omstreken)
4. In gesprek met verrassende (potentiële) afnemers

De stichting wil met dit project, dat mogelijk gemaakt is door het ministerie van LNV, een inspiratiebron zijn voor boeren die aan de slag willen met biodiversiteit, het ‘laden’ van het product met natuurbeleving en het realiseren van de bijbehorende korte keten.

Voor wie zijn de bijeenkomsten?
Doelgroep voor deze bijeenkomsten zijn agrarische ondernemers die zich verbonden voelen met de onderwerpen biodiversiteit, natuurbeleving en/of afzet in de eigen buurt of via de korte keten. Het is niet nodig dat u deze onderwerpen nu al in uw bedrijf toepast. Ook is het niet nodig om biologisch te zijn. U kunt één of meer bijeenkomsten volgen.

30 november 2021: Bijeenkomst Samenwerken in natuurbeheer bij Landgoed Velhorst
Op dinsdag 30 november 2021 vindt de tweede bijeenkomst plaats bij Landgoed Velhorst. Het thema is Samenwerken in natuurbeheer, in samenwerking met terreinbeherende organisaties. Op Landgoed Velhorst werken Natuurmonumenten, Landgoed Twickel en Vrienden van Velhorst samen aan een gezamenlijke missie: duurzaam agrarisch beheer op het landgoed voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en de producten. Dit gebeurt door mensen en maatschappij te betrekken, te verbinden en te inspireren. Landgoed Velhorst wil een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw.

We vinden het belangrijk dat er veel interactie is in het programma van 30 november 2021. Het programma ziet er dan ook als volgt uit:
13.30-13.50 uur Ontvangst met koffie en thee bij Landgoed Velhorst (Velhorst 6 in Lochem)
13.50-14.00 uur Welkom door bestuurslid Natuurboeren
14.00-14.30 uur Het verhaal van Velhorst – samenwerken op Landgoed Velhorst, door Winny van Buuren

14.30-14.45 uur Pauze
14.45-16.00 uur Rondleiding op het bedrijf: hoe de gezamenlijke doelen in de praktijk worden gebracht.
Vanaf 16.00 uur Borrel en napraten

De data voor de andere drie bijeenkomsten worden in een apart bericht bekend gemaakt.

Meer informatie en aanmelden.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met Esther Graaskamp ([email protected] of 06-12889965). Deelname is gratis. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatiegegevens.

Informatie over de Natuurboeren: www.natuurboeren.nl

Informatie over Landgoed Velhorst: www.landgoedvelhorst.nl