Kievit als boegbeeld voor vergroening

Wat hebben we gedaan?

We zijn gestart met het ontwikkelen van breed toepasbare, laagdrempelige en effectieve maatregelen voor de kievit. Daarbij zijn vijf zogeheten ‘kievitpakketten’ ontstaan in de vorm van onbemeste randen, al dan niet gecombineerd met het uitrijden van ruige mest en/of het realiseren van drassige omstandigheden.

Vervolgens zijn deze maatregelen in de praktijk getest op inpasbaarheid in de bedrijfsvoering door maar liefst 52 grondgebruikers uit vier pilotgebieden (Tolhuislanden, Kallenkote, Wijthmen en Mastenbroek).

Daarbij hebben vrijwilligers het gebruik van de maatregelen door de kievit onderzocht en is gezocht naar een controlesystematiek vanuit de lucht.

Door het organiseren van workshops, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken is gezocht naar een passende rol voor ons als collectief.

Door het organiseren van workshops, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken is gezocht naar een passende rol voor ons als collectief.

Wat hebben we geleerd?

Gedurende de pilot hebben we veel geleerd en mooie resultaten behaald. De belangrijkste op een rijtje:

  • De maatregelen uit de pilot zijn voor de meeste deelnemers goed inpasbaar, met name het randenbeheer;
  • De maatregelen lijken effectief: regelmatig is waargenomen dat kieviten er gebruik van maakten;
  • Het randenbeheer is goed waarneembaar vanuit de lucht en lijken geschikt voor controle met satellietbeelden;
  • Collectieven kunnen binnen de eco-regeling een belangrijke adviserende rol spelen: het aanreiken van de juiste kennis bleek sterk bij te dragen aan de effectiviteit van de maatregelen en de motivatie van de boeren;
  • ANLb en de eco-regeling kunnen goed naast elkaar bestaan en elkaar zelfs versterken.