Last minute beheer afsluiten

Het weidevogelseizoen is volop aan de gang, vele nesten zijn al aangetroffen en binnenkort lopen de eerste (kievit)kuikens rond. Ook het gras groeit en over niet al te lange tijd gaan de eerste boeren weer maaien. Wanneer u een perceel heeft met nesten of kuikens, is het mogelijk last minute beheer af te sluiten om de weidevogels te helpen.

Last minute beheer betekent dat u op het laatste moment beheer afsluit om de op dat moment aanwezige weidevogels te helpen tijdens het broedseizoen. Er zijn twee verschillende vormen van last minute beheer: het verlengen van de rustperiode van bestaand beheer of het realiseren van een kuikenveld. Uiteraard ontvangt u voor last minute beheer een vergoeding.

Het verlengen van de rustperiode van bestaand beheer betekent bijvoorbeeld dat grasland met rustperiode tot 1 juni wordt verlengd naar grasland met rustperiode tot 15 juni. Normaal wordt het beheer dan verlengd tot een datum dat er geen kuikens meer verwacht worden op het perceel. Het verlengen van de rustperiode kan daarmee het verschil maken tussen het al dan niet vliegvlug worden van de jonge vogels.

Een kuikenveld betekent dat u een deel van het perceel minimaal twee weken later maait dan de rest van het perceel en dat het gewas tot minimaal 1 juni blijft staan. In de meeste gevallen bestaat een kuikenveld uit een blok of uit een strook van minimaal 6 meter breed. Een kuikenveld kan zowel op percelen zonder beheer als op percelen met legselbeheer afgesloten worden. Het kuikenveld vormt een veilige haven gedurende de eerste weken na het uitkomen uit het ei, waardoor de overlevingskansen van de kuikens aanzienlijk vergroot worden.

Met last minute beheer geeft u de aanwezige kuikens extra opgroeikansen op de locaties waar ze daadwerkelijk gezien zijn. We behalen hiermee erg goede en zichtbare resultaten! Op onze website vindt u een flyer met nadere informatie over last minute beheer (https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/wp-content/uploads/2021/04/Flyer-lastminutebeheer-CNWO-2021.pdf). Uw veldcoördinator kan u informeren over de mogelijkheden, vergoedingen en voorwaarden.