Legsel zoeken met drones

Om nesten te zoeken is het niet noodzakelijk om het veld door te struinen. Ook met drones zijn legsels goed op te sporen. Collectief Noordwest Overijssel heeft hiervoor inmiddels vijf weidevogeldrones in zijn bezit.

De vijf weidevogeldrones worden gedurende het seizoen ingezet om nesten en eventueel kuikens te zoeken. Verschillende vrijwillige dronepiloten zijn opgeleid om met de drone aan de slag te gaan. De drones zijn voorzien van een warmtebeeldcamera, die voornamelijk temperatuurverschillen detecteert.

De grootste temperatuurverschillen zijn waarneembaar tijdens zonsopkomst, waardoor de dronepiloten voor dag en dauw aan de slag gaan om de nesten te zoeken. De piloot bestuurt de drone en kan rechtstreeks op een schermpje zien waar warmtebronnen aanwezig zijn. Is er een warmtebron gezien, dan onderzoek je of je hierbij te maken hebt met een nest of bijvoorbeeld een haas. Dat kan met de drone, maar ook doordat een vrijwilliger ter plekke in het veld gaat kijken. Aanwezige nesten worden op die manier in beeld gebracht en (digitaal) op kaart vastgelegd. De deelnemer waar gevlogen is, wordt vervolgens op de hoogte gebracht van de eventueel gevonden nesten.

Niet alle deelnemers hebben een vrijwilliger tot hun beschikking die helpt bij het zoeken van nesten. De drone biedt hier uitkomst, omdat deze een perceel snel in kaart kan brengen. Heeft u legselbeheer, maar geen vrijwilliger en wilt u weten waar de nesten aanwezig zijn? Neem dan contact op met uw veldcoördinator. Hij heeft contacten met de dronepiloten over de inzet van de drones.