Machtiging percelen

Voor het goed vastleggen van beheereenheden heeft het collectief inzicht in de perceelgegevens van de deelnemers nodig. U kunt ons hiervoor machtigen door op de juiste locatie in MijnRVO.nl een machtiging plaatsen bij “Raadplegen percelen”. Door middel van deze instructie kan u precies aflezen hoe u zo’n machtiging kunt plaatsen bij RVO.nl. Na het plaatsen van een machtiging is het mogelijk om namens het collectief de percelen op te halen in SCAN-GIS. We kunnen de percelen en bijbehorende gewascode van een deelnemer enkel raadplegen, verder kunnen we niets met de perceelsgegevens. We kunnen deze bijvoorbeeld geen wijzigen in de gegevens aanbrengen en andere gegevens uit de gecombineerde opgave zijn voor ons ook niet zichtbaar.