Meld op tijd uitgevoerd landschapsonderhoud

In de komende weken ontvangt een geselecteerd aantal deelnemers een mail met de mededeling om beheer aan landschapselementen in de komende beheerperiode (tot uiterlijk 15 maart 2019) uit te voeren. Als u zelf wensen heeft omtrent beheer en onderhoud kunt u zich melden bij uw coördinator.  

Beheerpakketten met meldingsplicht

De meeste landschapspakketten kennen een meldingsplicht. Het gaat daarbij om de volgende pakketten en werkzaamheden binnen het collectief:

  • – L09 Poel: schonen en/of maaien
  • – L20 Hakhoutbeheer: snoeien, knotten en/of afzetten

Ook wanneer u begin dit jaar in de periode januari tot half maart onderhoud heeft verricht aan landschapselementen waarvoor u een beheercontract ANLb heeft, vragen wij u dat alsnog bij de coördinator te melden. De contactgegevens vindt u hier op de website.

Tijdig melden onderhoud zorgt voor vlotte uitbetaling

Als collectief zorgen wij ervoor dat uw melding tijdig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is ingediend. Op tijd melden is niet alleen van belang voor het collectief, maar ook voor u als deelnemer. Geen of te late meldingen werkt vertragend op de uitbetaling door RVO.nl aan het collectief over het uitgevoerde werk in 2018. Ook kan RVO.nl besluiten een lager bedrag aan ons uit te betalen, dat weer van invloed is op onze mogelijkheden u volledig uit te betalen voor het uitgevoerde beheer.

Uitgevoerd onderhoud melden via formulier

Het eenvoudigst is om gebruik te maken van het formulier op de website. Daarin geeft u aan om welke beheereenheid het gaat, welke oppervlakte daarvan is onderhouden en op welke datum de werkzaamheden zijn afgerond. In uw beheercontract kunt u alle specifieke informatie hierover terugvinden. Na uitvoering kunt u het formulier binnen 7 dagen na uitvoering sturen naar de coördinator. De contactgegevens vindt u op onze website.