Nieuw beheerseizoen voor droge dooradering

Het nieuwe jaar betekent ook voor de droge dooradering een nieuw beheerseizoen. Het groei- en voortplantingsseizoen komt eraan, wat voor deze beheerpakketten veelal betekent: niets doen. Het beheer vindt juist buiten deze periode plaats om de doelsoorten rust te geven tijdens het voortplantingsseizoen. Wel kan de resterende winterperiode gebruikt worden om onderhoud uit te voeren aan bijvoorbeeld houtwallen.

Deelnemers met een houtopstand kunnen tussen 1 oktober en 15 maart aan de slag met de snoeiwerkzaamheden en, afhankelijk van het pakket, eventueel de eindkap. Heeft u nog geen onderhoud gepleegd aan uw landschapselement? Gebruik dan de komende periode om hiermee aan de slag te gaan. Na het onderhoud aan uw landschapselement is het belangrijk om binnen zeven dagen melding te doen bij het Collectief. U kunt het meldingsformulier en de pakketvoorwaarden terugvinden onder https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/anlb-2016-2021/documenten/.

Voor botanisch beheer en de poelen hoeft voorlopig niets gedaan te worden: het beheer is reeds uitgevoerd. Bij kruidenrijke akkerranden is het belangrijk dat er tijdig ingezaaid wordt, conform de afspraken in uw beheercontract. Voor de wintervoedselakkers is van belang dat de huidige vegetatie tot 15 maart blijft staan op de percelen, zodat dieren in het vroege voorjaar gebruik kunnen maken van het aanwezige voedsel en de schuilplekken. Daarnaast is het noodzakelijk de percelen tussen 16 maart en 30 april opnieuw in te zaaien met een door het Collectief samengesteld mengsel.