Nieuwe veldcoördinator kop van Overijssel: Klaas Stapensea

Onlangs is er een nieuwe veldcoördinator aangenomen voor het weidevogelbeheer in de kop van Overijssel: Klaas Stapensea. In deze nieuwsbrief stelt Klaas zich aan u voor.

Ik ben Klaas Jzn. Stapensea, geboren in 1966 in Boer (nabij Franeker, Frl.) op een gemengd boerenbedrijf van circa 60 hectare (veeteelt en akkerbouw). Ik ben getrouwd met Elca Westerhuis (groepsleerkracht aan OBS de Slinge in Oldemarkt) en we hebben een prachtige dochter Famke gekregen (2002). Zij studeert Bedrijfskunde aan de Erasmus University. 

In 1984 ben ik geslaagd voor mijn jachtdiploma. Mijn interesses zijn o.a. mensen, verschillende culturen, lekker eten, muziek, lezen, weidevogels en predatie. En het genieten van alles wat groeit en bloeit. In het veld is muziek zonder muziekinstrument.

Gedurende 1985 – 1989 heb ik een studie gevolgd aan de Internationale Agrarische Hogeschool.

Ik heb gedurende 16 maanden mijn dienstplicht vervuld in Ermelo als sergeant bij het Pantserinfanteriebataljon en gelijktijdig heb ik een studie Ecologie & Ethologie gevolgd aan de Open Universiteit. Tot 1 september 1992 heb ik als Inventarisatiemedewerker broedvogels gewerkt op Vlieland. Sinds 1992 zijn wij woonachtig in Emmeloord. 

Gedurende meer dan 20 jaar (1992-2013) heb ik grondige kennis en een zeer brede ervaring opgedaan in de functie Hoofd Natuur & Landschap in Flevoland. Sinds 2014 heb ik de (buiten)gewone onderneming Talpa de witte Mol opgericht, gespecialiseerd in onder andere mollenbestrijding, faunamanagement en ecologisch advies. 

De weidevogels zie ik als een belangrijke bio-indicator voor een vitaal landschap. Weidevogels hebben boeren nodig. Maar boeren (en de maatschappij) hebben ook biodiversiteit nodig. 

Het is voor mij dan ook een grote uitdaging om binnen het werkgebied van het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel (CNWO/ de KAN) de bijzondere natuur- en landschapswaarden, zoals de weidevogels, te verbinden met de veehouderijbedrijven, maar ook met de “gouden” vrijwilligers, Vogelwacht IJsselham e.o., de jagers (i.v.m. predatorenbeheer) en alle andere relevante samenwerkingspartners. Ik heb er ontzettend veel zin in.

Ik zie als veldcoördinator in de Kop van Overijssel (o.a. Polder Blankenham, Broeklanden, Kuinderpolder…) uit naar een innige en constructieve samenwerking om zo de weidevogels in de 21e eeuw weer een vliegende(r) toekomst te geven. Samenwerking versterkt!