Nieuws

Project inrichtingsmaatregelen voor weidevogels afgerond

31 jan 2024

GLB Pilot “Boeren binnen en nabij het Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden” afgerond

31 jan 2024

Start leefgebied Klimaat

31 jan 2024

Nieuw beheerseizoen voor dooradering

26 jan 2024

Nieuw beheerseizoen voor weidevogels

26 jan 2024

Voorintekening ANLb 2024

28 sep 2023

GLB Pilot Boeren binnen en nabij het Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden; eerste resultaten

28 sep 2023

GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: 2e veldseizoen afgerond

28 sep 2023

Weidevogelseizoen 2023

28 sep 2023

Deelnemer uitgelicht: Henk Hornstra

28 sep 2023

Nieuwe beheerpakketten vanaf 2024

28 sep 2023

Onderhoud leefgebied Dooradering

28 sep 2023

Doorontwikkeling Collectief

21 jun 2023

GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: leverbotonderzoek

21 jun 2023

Weidevogelseizoen 2023

21 jun 2023

Deelnemer uitgelicht: Jan Fien

21 jun 2023

Plasdrassen 

21 jun 2023

Dooradering: ontwikkeling botanisch grasland

21 jun 2023