Nieuws

Voorintekening ANLb 2024

28 sep 2023

GLB Pilot Boeren binnen en nabij het Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden; eerste resultaten

28 sep 2023

GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: 2e veldseizoen afgerond

28 sep 2023

Weidevogelseizoen 2023

28 sep 2023

Deelnemer uitgelicht: Henk Hornstra

28 sep 2023

Nieuwe beheerpakketten vanaf 2024

28 sep 2023

Onderhoud leefgebied Dooradering

28 sep 2023

Doorontwikkeling Collectief

21 jun 2023

GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: leverbotonderzoek

21 jun 2023

Weidevogelseizoen 2023

21 jun 2023

Deelnemer uitgelicht: Jan Fien

21 jun 2023

Plasdrassen 

21 jun 2023

Dooradering: ontwikkeling botanisch grasland

21 jun 2023

ANLb: contracten en voorbereiding 2024

21 jun 2023

Nieuwe veldcoördinator kop van Overijssel: Klaas Stapensea

5 apr 2023

GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: 2e veldseizoen

5 apr 2023

GLB-pilot “Boeren binnen en nabij het Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden” in volle gang

5 apr 2023

Project inrichtingsmaatregelen voor weidevogels afgerond

5 apr 2023