Nieuws

ANLb: contracten en voorbereiding 2024

21 jun 2023

Nieuwe veldcoördinator kop van Overijssel: Klaas Stapensea

5 apr 2023

GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: 2e veldseizoen

5 apr 2023

GLB-pilot “Boeren binnen en nabij het Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden” in volle gang

5 apr 2023

Project inrichtingsmaatregelen voor weidevogels afgerond

5 apr 2023

Deelnemer uitgelicht: Ede en Hendrik Wallinga

5 apr 2023

Eerste kievitsei in Noordwest Overijssel

5 apr 2023

Beheerjaar 2023: Open Grasland

5 apr 2023

Beheerjaar 2023 Dooradering: Monitoring botanisch beheer 

5 apr 2023

Voortgang afsluiten contracten ANLb en schouw 

5 apr 2023

ANLb 2023: Waar staan we nu?

23 dec 2022

Oprichting BoerenNatuur Overijssel

23 dec 2022

Vacature veldcoördinator in de polders ten noordwesten van de Weerribben

22 dec 2022

Vacature Manager (bedrijfsleider) – 36 uur

22 dec 2022

GLB-pilot “Vooruit boeren op water en veen”: water in droge tijden

6 okt 2022

Resultaten weidevogelseizoen 2022

5 okt 2022

ANLb 2023

3 okt 2022

Beheerjaar 2022: beheer in de droge dooradering

2 okt 2022