Predatieonderzoek

Zoals eerder in de nieuwsbrief vermeld is er afgelopen jaar predatieonderzoek uitgevoerd in onder andere Staphorsterveld en Tolhuislanden. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad […]

GLB-pilots van start

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert de komende jaren twee GLB-pilots uit: “Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel” en “Vooruit boeren op […]

Nieuw ANLb 2023

Vanaf 2023 gaat het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in. Op dit moment is nog niet alles duidelijk, maar in de nieuwsbrief […]

GLB-pilots van start

Het Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel voert de komende jaren twee GLB-pilots uit: “Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel” en “Vooruit boeren op […]