Onderhoud landschapselementen van start

Binnen het leefgebied droge dooradering hebben verschillende deelnemers ANLb-pakketten afgesloten voor opgaande landschapselementen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om pakketten met hakhoutbeheer, hakhoutbosje, houtwal en houtsingel en knotbomensingel. Voor deze pakketten is periodiek snoeien van de gehele of een deel van de beheereenheid een voorwaarde. Daarnaast is voor bepaalde pakketten een eindkap onderdeel van de beheercyclus.

Heeft u één van bovengenoemde pakketten afgesloten? Dan mag u in de meeste gevallen vanaf 1 oktober het onderhoud uitvoeren. Voor de exacte snoeiperiode kunt u het beste naar de voorwaarden kijken. Denk eraan dat het uitgevoerde beheer binnen zeven dagen bij het Collectief gemeld dient te worden.